Novinky

arr3Projekt podpořený Evropskou unií  Firma POLPUR spol. s r. o. byla úspěšná při získávání podpory pro další výzkumné a vývojové... arr3Precizní opracování velkých bloků skla  V listopadu 2020 jsme úspěšně dokončili projekt "Precizní deterministické lapování".  Projekt... arr3Vývoj nástrojů pro rytceV říjnu 2020 jsme úspěšně dokončili projekt "Vývoj nových typů nástrojů pro rytce skla".  Projekt... arr3Rapidní iterativní generování velkých optických elementůV druhé polovině roku 2019 jsme úspěšně řešili projekt "Rapidní iterativní generování velkých... arr3Nový rytecký balíček  Představujeme Vám zcela nový Základní rytecký balíček! V úzké spolupráci s Pavlínou... arr3"Pravou krásu může objevit jen ten, jehož duše činí z neúplného úplné."Toto poselství z Knihy o čaji je jednou z ústředních myšlenek tvorby pana Yukito Nishinaky.... arr3Certifikát Prověřená společnost Naše firma získala Certifikát Prověřená společnost dokládající pozitivní ohlasy... arr3Návrh přesně řízeného kyvu pro stroj na opracování optických elementůV rámci účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogram 2.2 - Regionální inovační... arr3Měření granulometrie Nově nabízíme měření granulometrie sypkých materiálů na přístroji CILAS 1090L.   Cena jednoho...

Nejprodávanější

cena 1 974 Kč
skladem
cena 60 Kč
skladem
cena 1 286 Kč
skladem

Kontakt

POLPUR, spol. s r.o.
Kudrnáčova 1287
51101 Turnov
tel: 481 311 581
fax: 481 313 581
polpur (a) polpur.cz

PROJEKTY
OP PIK Aplikace - Výzva VII

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (dále jen „poskytovatel dotace“ nebo „MPO“) na základě žádosti
o poskytnutí dotace přijaté dne 15.1.2020 v rámci Výzvy APLIKACE - VÝZVA VII. (dále jen „Výzva“) a
Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, rozhodlo dle ust. § 14m odst. 1 písm. a)
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), o poskytnutí dotace na projekt s názvem
„Technologie CNC opracování tvarově a rozměrově komplikovaných výrobků ze skla“, registrační číslo
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020108

Poskytovatel:     Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program:           APLIKACE, Výzva VII

Název projektu: "Technologie CNC opracování tvarově a rozměrově komplikovaných výrobků ze skla

Doba řešení:     03/2020 - 12/2022


 

Technologický voucher LK

V listopadu 2020 jsme úspěšně dokončili projekt "Precizní deterministické lapování". 

Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje. V rámci projektu byl

úspěšně vyvinut technologický postup automatizované výroby skleněného hranolu s

rozměry 692x80x80 mm.

Název projektu: Precizní deterministické lapování

Poskytovatel: Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Oblast podpory: Regionální rozvoj

Program: 2.2 Regionální inovační program

Termín realizace: 5/2020 - 3/2021


 

Projekt podpořený Evropskou unií

 

Poskytovatel:     Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Program:           APLIKACE, Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)


Název projektu: "Vývoj technologie pro potlačení nežádoucích specifických struktur vznikajících při procesu CNC obrábění přesných asférických a free form optických ploch

 

Doba řešení:     01/2017 - 9/2019